Şirket Kuruluşları

Artık şirket kuruluşları Odamız Ticaret Sicil Müdürlüğünde tek durak ofis anlayışıyla, başka bir yere gitmeden %50 daha az maliyetle gerçekleştirilmektedir.

7099 sayılı yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun, TBMM Genel Kurulunca 15/02/2018 tarihinde kabul edilmiş olup 10/03/2018 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır.

Limited şirketler ile kooperatiflerin kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması uygulaması kaldırılmakta olup, kurucular şirket sözleşmesini Ticaret Sicil Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalayacaklardır.

Gerçek kişi tacirler ile tüzel kişi tacirlerin yetkilileri için Ticaret Sicil Müdürlüğüne ibraz etmeleri zorunlu olan imza beyannameleri de anılan müdürlüklerde yetkilendirilen personelin huzurunda düzenlenecektir.

Anonim ve limited şirketler ile kooperatifler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluştaki açılış onayları yalnızca Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yerine getirilecek olup, söz konusu şirketlerin kuruluşunda defter tasdiki için noterlere gitme zorunluluğu kaldırılmaktadır.

Limited şirketlerde nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az %25nin tescilden önce ödenmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

5510 sayılı kanun uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak bildirimler ve “E-Bildirge İşlem Yetkilisi” ne ilişkin bilgiler Mersis üzerinden elektronik ortamda anılan  kuruma elektronik ortamda iletilecektir.

dt1 (3) dt1 (1) dt1 (2)

Haberi Paylas