Balıkesir İli Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimlerine İlişkin Duyuru

SEÇİME İLİŞKİN BİLGİ NOTU:

5 Temmuz 2018 Perşembe Günü oy kullanma süreci saat 09:30’da başlatılacak olup, bu süre saat 16:30’da sona erecektir.

Oy verme işlemi

MADDE 22

(1) Oy verme işlemleri, gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. Belirlenen seçim süresi sona erdiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler de oylarını kullanırlar. Seçmen listelerinde adı yazılı olmayanlar oy kullanamazlar. Oylar, oy verenin kimliğinin oda veya bir başka resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

(2) Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin, temsile yetkili olduklarına dair son bir ay içerisinde düzenlenmiş ve ilgili ticaret sicili memurluğunca tasdik edilmiş bir belgeyi oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekir. Birden fazla temsilcisi bulunan tüzel kişiler, ticaret sicili memurluklarına verilecek bir dilekçe ile hangi temsilcinin seçimlerde oy kullanacağını belirtir. Ticaret sicili memurluğunca da bu dilekçede belirtilen temsilci için yetki belgesi düzenlenir.

(3) Oylar, herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde il delege seçimi için il odası mührü, Sektör Meclisi ve İcra Komitesi üyelik seçimi için ise Birlik mührü bulunan ve oy verme sırasında verilecek tek tip zarflara konulması suretiyle kullanılır.

(4) Oylar ilan edilen gün ve saatte belirlenen yerlerde, seçim sandık kurulunun huzurunda sandığa atılmak suretiyle kullanılır.

(5) Seçmenlerin oy pusulalarını gizli olarak doldurmaları veya hazır ve basılı oy pusulalarını zarfa koymaları için, kendilerine kapalı oy verme yeri gösterilir. Oy pusulalarının bu kapalı yerde zarfa konulması mecburidir.

(6) İcra Komitesi üyeliği seçimi için doldurulacak oy pusulalarında asıl ve yedek üye adaylarının isimleri ayrı ayrı belirtilir.

(7) Oy pusulalarına gerçek kişi acentelerin ad ve soyadları, tüzel kişi acentelerin ise ticaret unvanı ve temsilcisi gerçek kişinin adı ve soyadı ile birlikte yazılır. Aday adlarının yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise bunlar tercih sırasını göstermez. Seçmenin oy hakkını sınırlayıcı hiçbir tedbir alınamayacağı gibi, mükellefiyet de yüklenemez. Bir seçmen kapalı oy yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremez.

(8) Zarfı alan seçmen doğrudan kapalı oy verme yerine gider ve oyunu bu yerde zarfa koyar. Kapalı oy verme yerine girmeyen veya zarfı alıp oy vermeyen, ya da açıkta oy kullanmak isteyen seçmenden zarf seçim sandık kurulunca geri alınır, bu kişiye oy kullandırılmaz, du­rum tutanakla tespit olunur.

Seçim Yetki Belgesi için tıklayınız

05.07.2018 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELİĞİ SEÇİMİ ADAYLARI

ACENTE/UNVAN

YETKİLİ/ADAY

ÇİĞDEM BEÇENE

ÇİĞDEM BEÇENE

ÖZLEM AYTEKİN

ÖZLEM AYTEKİN

İSMAİL KABAKÇIOĞLU

İSMAİL KABAKÇIOĞLU

ASPAR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ

ERSİN POYRAZLI

BALIKESİR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ

MEHMET ASLAN

BABAÇ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ

İSHAK BABAÇ

YAVUZ ATAK

YAVUZ ATAK

CEMİL SARI

CEMİL SARI

NURAY OKUMUŞ

NURAY OKUMUŞ

 

Haberi Paylas