İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Balıkesir Ticaret Odası Üyelerine % 15 İndirim

ekonomiuni

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen Ticaret Odaları üyelerine, düzenlenen protokol kapsamında:

-Üniversitenin “Ücretli(Genel)” kontenjanlarından kabul edilen ve

-Odamıza üye gerçek kişilerin 1. derece kan hısımları ile,

-Tüzel kişi üyelerin temsil ve ilzama yetkili temsilcisi olup aynı zamanda son bir yıldan bu yana ortaklığı olan kişilerin 1. derece kan hısımları olan öğrencilere  verilir.

Bu öğrencilerin yıllık öğretim ücretlerinde %15 indirim yapılır.

Bu  indirim hakkından, Odamız üyesi gerçek veya tüzel kişiler her bir üyelik için bir kere  yararlanabilir.

Bu indirim öğrencilerin öğrenimine devam ettiği normal öğrenim süresi için geçerli olup yaz okulları ve yurt ücretleri ile uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz.

Bu indirimden yararlanmak isteyenlerin aşağıda belirtilen belgeleri Üniversiteye ibraz etmeleri gereklidir.

            -Gerçek kişi olanların İlgili Ticaret Sicil Memurluğundan oda kayıt belgesi.

            -Tüzel kişi olanların Balıkesir Ticaret Sicil Memurluğundan “Son 1 yıldan bu yana ortak olduklarını gösteren belge, oda kayıt belgesi” ile tüzel kişiliği “temsil ve ilzama yetkili olduklarını belirten belge.

            -İndirim hakkından yararlanacak öğrenci ve ebeveynlerinin nüfus fotokopileri.

 

**İndirimlerden yararlanmak isteyen öğrencilerin, kesin kayıt sırasında veya en geç Ekim 2016 sonuna kadar ilgili belgelerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Mali İşler Müdürlüğü’ne vermeleri gereklidir.

 

Haberi Paylas