KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı

8 Mayıs 2018 Çarşamba günü Balıkesir Ticaret Odası toplantı salonunda Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesini içeren KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Odamıza kayıtlı 100’ü aşkın firmanın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Balıkesir Kosgeb Müdürü Sayın Deniz Timurçin ve Balıkesir Kosgeb Uzmanı Sayın Kadir Dağdeviren, illerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörlerinin ve yazılım sektörünün rekabet gücünün geliştirilmesi desteği konusunda proje başvuru tarihleri, başvuru koşulları, başvuru yeri, başvuru işlemleri, destek oranı, destek bütçesi, desteklenecek proje giderleri ve özel şartları hakkında bilgiler verdi.

KOBİGEL – KOBİ Destek Programına Balıkesir Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri ve NACE Kodları

NACE KODU SEKTÖR
10 Gıda ürünlerinin imalatı
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
30.03 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

DSC_0031 DSC_0415 DSC_0423 DSC_0411 DSC_0036 DSC_0436

Haberi Paylas