SİGORTACILIK

Gerçek ve Tüzel Kişi Sigorta Acentelerinin Uygunluk Başvurusunda İzlemesi Gereken Yöntemler için tıklayınız

 

Sigortacılık İçin İstenen Belgeler 

Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri için İstenen Belgeler için tıklayınız

Gerçek Kişi Sigorta Acenteleri için İstenen Belgeler için tıklayınız

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı için İstenen Belgeler için tıklayınız

Şube Müdürü ve Teknik Personeli için İstenen Belgeler için tıklayınız

Şubeler için İstenen Belgeler için tıklayınız

Sigorta Acenteleri Genel Müdür Ve Genel Müdür Yrd Bilgi Formu Ek-5 (Form A) için tıklayınız

Sigorta Acenteleri Şube Müdürü Ve Teknik Personel Bilgi Formu Ek-6 (Form B) için tıklayınız

Sigorta Acenteleri Gerçek Kişi İçin Mal Varlığı Beyanı Ek-7 için tıklayınız

Sigorta Acenteleri Tüzel Kişi İçin Sermaye Bilgileri Beyanı Ek-8 için tıklayınız

 

Sigorta Eksperleri İçin İstenen Belgeler

Sigorta Eksperleri Levha Kaydı İçin İstenen Belgeler için tıklayınız

Sigorta Eksperleri Taahhütname Ek-2 için tıklayınız

Sigorta Eksperleri Bilgi Formu Ek-3 için tıklayınız

 

Dilekçeler

Asgari Fiziki Şartlar Tetkik Dilekçesi için tıklayınız

Sigorta Acenteleri Levha Kaydı Başvuru Dilekçesi için tıklayınız

Sigorta Eksperleri Levha Kaydı Başvuru Dilekçesi için tıklayınız

Sigorta Acenteleri Teknik Personel İşten Ayrılma Dilekçesi için tıklayınız

 

Sigorta Acentesi Çalışanları Öğrenim Düzeyi Ve Asgari Mesleki Deneyim Süreleri İle İlgili Yönetmelik

Tablo için tıklayınız