TOBB Nefes Kredisi

TOBB Nefes Kredisi Basın açıklamasına BTO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fahri Ermişler, BTO Meclis Başkanı M.Kerem Kırımlı, BTO Yönetim Kurulu Üyeleri, Denizbank Marmara Bölge  Müdürü Sayın Burak Bozkaya, Denizbank Balıkesir Merkez Şube Müdürü Sayın Okan Öz, KGF Balıkesir Şube Müdürü Sayın Kubilay Özbay ve  değerli basın mensupları katıldı.

Sayın Ermişler;

İçinde bulunduğumuz ekonomik süreçte üyelerimizin ağırlıklı bir bölümünü oluşturan KOBİ’lerin en büyük sorunlarından birisi de finansmana erişimde yaşanan sıkıntılardır. Bu nedenle Ülke ekonomisinde önemli yer tutan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere “TOBB NEFES KREDİSİ” adı altında TOBB, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Denizbank A.Ş. arasında bir protokol imzalanmıştır.

TOBB söz konusu projeye 100.000.000,00-TL (yüzmilyontürklirası) mevduat kaynağı tahsis etmiş ve Oda ve Borsalarımızın üyelerine belli kriterler dahilinde dağıtımını sağlamıştır.

Ayrıca, projeye Oda ve Borsalarımızın da katkı yapmasına imkan sağlanmıştır. Oda Yönetim Kurulumuz yapmış olduğu değerlendirme sonucunda Üyelerimizin Nefes Kredisinden mümkün olan en yüksek faydayı sağlamaları için TOBB ile imzalamış olduğu protokol ile söz konusu projeye TOBB’nin tahsis ettiği kaynağa ilave olarak 1.500.000,00-TL (birmilyonbeşyüzbintürklirası) tutar ile katkı sağlamıştır.

Nefes Kredisinde kredilendirmede tüm risk ve teminatlandırma protokol imzalanan bankalar ve Hazine Müsteşarlığı’nın sağladığı destekle Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ne ait olacaktır. Kredilendirme sürecinde TOBB ve Oda/Borsalarımız kredi talep eden firmalar üzerinde herhangi bir kredi onayına iştirak etmeyecek, referans vermeyecektir.

Oda Üyelerimiz;

  • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Denizbank A.Ş.’nin İlimiz ve İlçelerimizde bulunan herhangi bir şubesine başvurarak kredilerini kullanabileceklerdir
  • Üyelerimiz için kullanabilecekleri kredi üst limiti 100.000,00-TL’(yüzbintürklirası) dir.
  • Üyelerimizin kullanacağı kredinin vadesi 12 ay olup, Aylık eşit taksitli olarak kullandırılacaktır. Vadenin uzatılması yada kısaltılması mümkün değildir.
  • Kredi ana para dönüşleri tekrar kredi olarak kullandırılmayacaktır.
  • Kredinin brüt faiz oranı aylık % 0,825, yıllık %9,90’dır.
  • Protokol imzalanan bankalar tarafından masraf olarak talep edilecek 250,00-TL (ikiyüzellitürklirası) ve Hazine Müsteşarlığı’nın talep edeceği kefalet başvuru bedeli ve komisyon dışında üyelerimizden herhangi bir masraf talep edilmeyecektir.
  • KOBİ vasfına haiz üyelerimiz, TOBB Nefes Kredisine başvurabilmek için öncelikle Odamızdan, açıklama olarak, “TOBB Nefes Kredisi içindir.” İbareli faaliyet belgesi alacaklardır. Bu belge olmadan bankalar talep kabul etmeyecektir. Daha sonra üyelerimiz İl/İlçelerindeki yukarıda anılan iki bankanın herhangi bir şubesine giderek, bankanın talep edeceği kredi evrakları ile müracaat edebilecektir.

Söz konusu TOBB Nefes Kredisinin Oda üyelerimiz ve Ülkemize hayırlı olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.

2 3 1

Haberi Paylas