2017

OCAK

04.01.2017

Ticaret Sicil Harçlarının Tahsili hakkında tıklayınız.

17.01.2017

Yönetmelik Değişikliği hakkında tıklayınız.

24.01.2017

İnşaatlarda Kullanılan Geçici İş Ekipmanı Bilgilendirme Toplantısı hakkında tıklayınız.

 

ŞUBAT

07.02.2017

Askıya Alma Rejimi için tıklayınız.

Nakliye Sorunları hakkında tıklayınız.

İzinsiz Yabancı İşçi Çalıştırma hakkında tıklayınız.

20.02.2017

COSME 2017 Yılı Çalışma Programı için tıklayınız.

Rusya'nın Belarus Sınırındaki Bazı Gümrük Bölgelerini Devreye Alması hakkında tıklayınız.

21.02.2017

TAF-2017 hakkında tıklayınız.

Taşıt Uygunluk Belgesi hakkında tıklayınız.

MART

07.03.2017

Türkiye Teknoloji Buluşmaları - Balıkesir hakkında tıklayınız.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi için tıklayınız.

Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) için tıklayınız.

Rusya'nın Belarus Sınırındaki Gümrük Bölgelerini Devreye Alması hakkında tıklayınız.

16. İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeler için Fuar / Irak hakkında tıklayınız.

İhale / Irak hakkında tıklayınız.

17.03.2017

Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi hakkında tıklayınız.

23.03.2017

İhracatçılara Yeşil Pasaport hakkında tıklayınız.

30.03.2017

Yatırımcılar için Devlet Destekleri Eğitimi için tıklayınız.

31.03.2017

Yıllık İşletme Cetveli hakkında tıklayınız.

NİSAN

05.04.2017

Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması Hakkında Anket tıklayınız.

07.04.2017

MEB Sertifikalı Kooperatifçilik Eğitimi KOBGEP hakkında tıklayınız.

10.04.2017

"Nefes Kredisi" Masrafları hakkında tıklayınız.

17.04.2017

İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri hakkında tıklayınız.

20.04.2017

Yönetmelik Hakkında Bilgilendirme için tıklayınız.

21.04.2017

ADR Çalışma Grubu Toplantısına Görüş Hakkında tıklayınız.

Cezayir'in İthalat Kotası Uygulamasının Genişletilmesi hakkında tıklayınız.

 

MAYIS

03.05.2017

Tartı Aletleri ile İlgili Ölçü ve Ayar İşlemleri hakkında tıklayınız.

Mundo Papel Retiro NVSL hakkında tıklayınız.

TIR Karnesi İşlemlerinde Zorunlu Ön Beyan hakkında tıklayınız.

Programlama Süreci hakkında tıklayınız.

10.05.2017

Gümrük Vergisi Sorgulama Ekranı hakkında tıklayınız.

12.05.2017

Türkiye Ulaştırma Filosunun NSPA'dan Yararlandırılması hakkında tıklayınız.

17.05.2017

Tunus'ta Yürürlüğe Giren Yeni Yatırım Kanununa İlişkin Not hakkında tıklayınız.

23.05.2017

Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşınmasına İlişkin Ulusal ATP Uygunluk Belgesi hakkında tıklayınız.

25.05.2017

Tebliğ Değişikliği hakkında tıklayınız.

26.05.2017

İşyeri Açılış Kapanış Saatleri hakkında tıklayınız.

UKOME Kurulu'nun 2017/101 Sayılı Kararı hakkında tıklayınız.

HAZİRAN

19.06.2017

TKDK 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi) hakkında tıklayınız.

TEMMUZ

11.07.2017

Habitat Yeni Kentsel Gündem Kapsamında Dubai Uluslararası Yaşam Çevresinin İyileştirilmesi En İyi Uygulama Örnekleri Ödülleri için tıklayınız.

13.07.2017

UKOME Ücret Tarife Belgeleri için tıklayınız.

24.07.2017

Karadağ Budva'da Düzenlenecek Fuarlara İlişkin Duyuru için tıklayınız.

26.07.2017

7020 Sayılı Kanun Kapsamında Aidat Borçlarına Yeniden Yapılandırma hakkında tıklayınız.

7033 sayılı Kanun hakkında diğer mevzuat işleri hakkında tıklayınız.

ASEAN Enerji İş Forumu hakkında tıklayınız.

2016 Pazara Giriş Engelleri Raporu hakkında tıklayınız.

28.07./2017

Türk Eximbank'a Yapılan Kredi Başvurularında Aracılık Etmek İsteyen Kişilere Dikkat Edilmesi hakkında tıklayınız.

7020 Sayılı Kanun Kapsamında Aidat Borçlarına Yeniden Yapılandırma hakkında tıklayınız.

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik hakkında tıklayınız.

AĞUSTOS

02.08.2017

Maden Atıkları Yönetmeliği hakkında tıklayınız.

03.08.2017

ANUGA 2017 GIDA ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ  FUARI VE İŞ GEZİSİ hakkında tıklayınız.

08.08.2017

İSK-SODEX Fuarı Bilgilendirme tıklayınız.

Taşıt Uygunluk Belgesi Hakkında tıklayınız.

TMDGK Yönergesi Hakkında tıklayınız.

İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri tıklayınız.

14.08.2017

Saha Yönetim ve İşletme Sertifikası Hakkında tıklayınız.

24.08.2017

Şirket Dolandırıcılığı hakkında tıklayınız.

İran Menşeli İthalatta İmza ve Mühür Tasdiki Aranmasına İlişkin Not için tıklayınız.

EYLÜL

05.09.2017

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı hakkında tıklayınız.

TMFB Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge için tıklayınız.

TİSK 2017 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri Programı hakkında tıklayınız.

Yerli Yazılım Ürünleri Listesi için tıklayınız.

06.09.2017

BOBİ FRS Tanıtım Toplantısı hakkında tıklayınız.

07.09.2017

Organ Seçimleri Vergi Mükellefiyetine İlişkin Duyuru hakkında tıklayınız. 

08.09.2017

KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Akıncı ile Toplantı hakkında tıklayınız.

19.09.2017

Paydaş Analiz Anketi hakkında tıklayınız.

21.09.2017

Tehlikeli Madde Denetimleri Hakkında tıklayınız.

22.09.2017

e-Fatura hakkında tıklayınız.

26.09.2017

Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar için tıklayınız.

Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteği hakkında tıklayınız.

 

EKİM

03.10.2017

Travel Expo Ankara hakkında tıklayınız.

Türkiye - İngiltere Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı tıklayınız.

17.10.2017

Dış Paydaş Memnuniyet ve Şikayet Anketi için tıklayınız.

5. Uluslararası ve İnovasyon  ve Teknoloji Fuarı hakkında tıklayınız.

İthalat 2017/2 Sayılı Tebliğ için tıklayınız.

20.10.2017

İsrail Gümrüklerine İlişkin Duyuru için tıklayınız.

Suudi Arabistan / 3 Milyar Dolar Tutarında Proje için tıklayınız.

Bahrain Hospitality and Restaurant Expo-2018 hakkında tıklayınız.

Suudi Arabistan'da KDV Uygulamaları Hakkında Basın Haberi için tıklayınız.

KASIM

09.11.2017

Cenin Serbest Sanayi Bölgesi Alt Yapı İhale Duyurusu için tıklayınız.

14.11.2017

Sempozyum hakkında tıklayınız.

Polonya Ziyareti hakkında tıklayınız.

Dünya Helal Zirvesi İstanbul 2017 hakkında tıklayınız.

IFAT 2018 Fuarı hakkında tıklayınız.

Verimlilik Proje Ödülleri Başvuru Süreci hakkında tıklayınız.

15.11.2017

İslam İşbirliği Teşkilatı Ticaret Fuarı hakkında tıklayınız.

17.11.2017

E-Sertifikasyon için tıklayınız.

29.11.2017

Atık Madeni Yağlar Kriteri için tıklayınız.

ARALIK

04.12.2017

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonu hakkında tıklayınız.

Türkiye - Belarus OSTÇG Toplantısı ve İnovasyon Forumu hakkında tıklayınız.

26.12.2017

İş Dünyasına Yeni Soluk: Arabuluculuk için tıklayınız.