Menü

Kapat

Bangladesh Cooperation Request

  • 11/11/2022

  • Bangladesh Cooperation Request

Ticaret Bakanlığı'nın 09.11.2022 tarih ve 79857007 sayılı yazısına istinaden;

Dakka Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen, Bangladeş'te faaliyet gösteren Haq's Bay Automobiles Ltd. firmasının silo projelerinde Türk firmalarla iş ortaklıkları kurma talebi olduğu belirtilerek, anılan firma profili ekte gönderilmektedir.

Diğer yandan, yakın gelecekte "Directorate General of Food, Bangladesh" isimli kamu kurumu tarafından düzenlenmesi beklenen silo projesi ihalesine ilişkin master planı da ekte sunulmaktadır.

Ek için tıklayınız