ALINMASI GEREKLİ BELGELER HANGİLERİDİR ?

 

İhracatta Belge ve İzin Veren Kuruluşlar İhracatta Alınması Gerekli Belge ve İzinler
Dış Ticaret Müsteşarlığı

Dahilde İşleme İzin Belgesi
Hariçte İşleme İzin Belgesi
Kontrol Belgesi
Ticari Kiralama
Ticari Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi
Doğal Arı Balı Analiz Belgesi
Çekirdeksiz Kuru Üzüm Analiz Belgesi

Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Beyannamesi
Bedelsiz İhracat
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi
Döviz Beyan Tutanağı
Maliye Bakanlığı Özel Fatura
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası
Hayvan İhracına İlişkin Sağlık Sertifikası
Gıda Güvenliği Sertifikası/Sağlık Sertifikası
Süt Ürünleri Sağlık Sertifikası Beyannamesi
Et Ürünleri Sağlık Sertifikası Beyannamesi
Kuru Meyveler İhracat Beyannamesi
Gübre İhracatı
Tohum İhracatı
Su Ürünleri İhracatı
Yarış Atları İhracatı
Yem İhracatı
Zirai Mücadele İlaç ve Aletleri
Veteriner İlaçları İhracatı
Doğal Çiçek Soğanları İhracatı
Damızlık Büyük ve Küçük Baş Hayvan İhracatı
Doğa Mantarı İhracatında Hazırlanan Annex II Sertifikası
Mavi Yüzgeçli Orkinos(Thynus Thunnus) CITES Belgesi
Sağlık Bakanlığı Afyon ve Haşhaş Kellesi İhracatı
Uyuşturucu Maddelerin İhracatı
Milli Savunma Bakanlığı Harp, Silah ve Mühimmat İhracatı
Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Atıkların İhracatı
CITES Belgesi
Av Hayvanları İhracatı
Kültür Bakanlığı Halı Ekspertiz Raporu
Antika Hediyelik Eşya
Valilikler Uygunluk Belgesi (Sınır Ticaret Merkezi)
İhracatçı Birlikleri Kayda Bağlı İhracat
Konsinye İhracat
Kredili İhracat
Takas (Bağlı Muamele)
Nihai Kullanım Sertifikası
Sanayi Odaları
Ticaret Odaları
Sanayi ve Ticaret Odaları
Ticaret Borsaları
Menşe Şahadetnamesi
A.TR Belgesi
EUR.1 Belgesi
İşlenmiş Lületaşı İhracatı
Borsa Tescil Beyannamesi
GSP Formu (Form A)
Eco Menşe Şahadetnamesi
Ekspertiz Raporu
ATA Karneleri
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon Analiz Belgesi (Ari Belgesi/Sarı Belgesi)
Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belge
Bankalar Transit Ticaret
Döviz Alım Belgesi