Menü

Kapat

Heat Treatment of Wood Packaging Materials

  • 20/12/2019

  • Heat Treatment of Wood Packaging Materials

Tarım ve Orman Bakanlığı /Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün 27.11.2019 tarih ve 21817801-320.03.0l .02-E.3647032 sayılı yazısına istinaden;

27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik" kaldırılarak yeni yönetmeliğin 25 Mayıs 20 l 9 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandığı ve yeni yönetmeliğin 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. 

İlgili ek · ''https://www .tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php" adresinde "ISPM-15 Uygulamaları" başlığı altında yayınlanmıştır. 


İlgili yazıyı görmek için tıklayınız

Saygılarımızla,