Menü

Kapat

Membership Benefits

Balıkesir Ticaret Odası Üyeliğinin Avantajları

Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Balıkesir Ticaret Odası`na Üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır. Balıkesir Ticaret Odası Üyeleri Odamızın Web sayfalarında Organizasyon kısmında birimler halinde ve detaylı olarak listelenen tüm hizmetlerinden faydalanabilir. Bu hizmetler:

 • Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,

 • İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma,

 • Yurtdışı fuarlarda Odamız şemsiye standları altında firmalarını ve ürünlerini tanıtma,

 • Odamız yurtdışı iş gezilerine katılarak ticari imkanlarını çeşitlendirme,

 • Odamız yayınlarından faydalanma,

 • Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi bir şekilde haberdar edilme,

 • İhracatçıların menşe şehadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri,

 • İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge vb`nin suret onayları,

 • Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi,

 • Dış anlaşmazlıklarda anlaşmazlığın giderilmesi için gerekli girişimler ve arabuluculuk hizmetlerinden yararlanma,

 • İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği`ne gönderilmesi,

 • İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma,

 • Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,

 • Yed-i Vahit ve tek imalatçı belge taleplerinin incelenerek sonuçlandırılması,

 • Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti,

 • Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, mümessillik belgesi, imza ve kefalet onayları gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,

 • Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,

 • Ustalık, kalfalık, çıraklık vb sözleşmelerinin onaylarının yapılması,

 • Ticari bilgi içeren oldukça fazla sayıda yayına sahip olan Odamız Kütüphanesinden yararlanma,

 • Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,

 • Türkiye`nin birçok yerindeki otellerde indirimli olarak konaklama imkanı,

 • Üye kimlik kartı,

 • Başarılı firmaların ödüllendirilmesi.