MiSYON

Ekonomik ve sosyal hayata ilişkin yürüttüğü yenilikçi ve öncü faaliyetler ile üye ve paydaşlarını sürekli geliştirerek Balıkesir ticaretine daha fazla dinamizm kazandırmak ve Balıkesir’in sürdürülebilir gelişiminde söz sahibi olmaktır.