Türkiye Vakıflar Bankası “Kredi Protokolü” İmza Töreni

Türkiye Vakıflar Bankası, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsamız arasında üyelerimiz için Kredi Protokolü İmza Töreni, Odamız ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Vakıfbank Marmara Bölge Müdürü Bilal Korkmaz, Vakıfbank Balıkesir Şube Müdürü Halil Şimşek, Akıncılar Şube Müdürü Özhan Bozkurt, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu ve Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Kula’nın katılımıyla üyelerimize düşük faiz ile verilecek kredinin protokolünü imzaladılar.

Protokol kapsamında KOBİ segmentinde olmak kaydıyla üyelere işletme kredileri, imalatçı/ihracatçı destek kredileri, makine alım kredileri, yatırım kredileri, çevre bankacılığı enerji kredileri ile gayri nakdi krediler uygun maliyetlerle sunulacaktır.

Protokol ile üyeler,

– TL Nakit İşletme Kredileri kapsamında, işletme faaliyetleri ihtiyaçlarının çözümü için oluşturulan KOBİ Dost Kredi, Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi ve Makine Alım Kredi kampanyalarından faydalanabilecek. Aynı zamanda işletme faaliyetlerini sürdürecekleri, mesleklerini icra edecekleri, firma faaliyetlerinde veya yatırım amacıyla ticari işletmeleri adına gayrimenkul alımlarının finansmanı için İşyeri Edindirme Kredisi, 0 km ve ikinci el araç alımları ile araç filosu kurmak için kullanabilecekleri Araç ve Filo Kredilerini uygun maliyetlerle temin edebilecekler. Diğer nakdi krediler; Spot Kredi, Rotatif Kredi ve Çek karşılığı Avans Kredisi’ne,

– İhracat Kredileri kapsamındaki Türk Eximbank Kaynaklı İhracat TL/Döviz Kredileri, TCMB Reeskont Kredileri ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Kaynaklı Dış Ticaret Kredisi’ne,

– Yatırım Kredileri kapsamındaki Banka Kaynaklı TL Yatırım Kredisi, Banka Kaynaklı Yabancı Para Yatırım Kredisi’ne,

– Çevre Bankacılığı Enerji Kredileri kapsamındaki Dünya Bankası Kobi Enerji Verimliliği Kredisi, İmalatçının Yanındaki Güç Makine Alım Kampanyası’na,

– Gayri nakdi Krediler kapsamında; İş Taahhütleri Kredisi ve Diğer Konular, Avans ve Kesin Teminat Mektuplarına başvurabilecektir.

6 ay ödemesiz, 60 aya varan vadeler;

VakıfBank ile Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası arasında imzalanan protokol ile üyelere 6 ay ödemesiz 60 aya varan vade imkânı sunuluyor.

– KOBİ Dost Kredisi Kampanyası, İş Yeri Edindirme Kredisi ve Araç Kredilerinde aylık 1,64 oran ve kredi tutarı üzerinden %1,50’den başlayan masraf ve komisyon oranları uygulanıyor.

– Katma Değer Üreten İmalatçı- İhracatçı Kredisi’nde yerli malı belgesi olan üyelere 60 ay vadede aylık 1,45 faiz oranı ve kredi üzerinden %1 masraf ve komisyon alınıyor.

– Protokol kapsamında verilecek Teminat Mektuplarında yıllık %1.25’ten başlayan komisyon oranları alınıyor.

 

VAKIFBANK – BALIKESİR TİCARET BORSASI İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA KULLANDIRILACAK KREDİLERE UYGULANACAK FAİZ ORANI VE KOMİSYONLAR İLE ÜYELERE VERİLECEK MASRAF MUAFİYETLERİ

1. KOBİ DOST KREDİ KAMPANYASI:

Vade

1-60 Ay

Masraf ve Komisyon Oranları

KOBİ DOST Kredisi

%1,64

(Aylık)

Kredi Tutarı Üzerinden %1,00+BSMV

2.KATMA DEĞER ÜRETEN İMALATÇI-İHRACATÇI KREDİSİ

Kredi Adı

Vade

Faiz Oranı

 Masraf ve Komisyon Oranları

Katma Değer Üreten İmalatçı- İhracatçı Kredisi (Taksitli)

1-60 ay %1,45

(Aylık)

Kredi Tutarı Üzerinden %1+BSMV
Katma Değer Üreten İmalatçı- İhracatçı Kredisi (Spot) 360 güne kadar % 17,40

(Yıllık)

Kredi Tutarı Üzerinden %1+BSMV

3. İŞYERİ EDİNDİRME KREDİSİ:

Vade

3-84 Ay

Masraf ve Komisyon Oranları

İşyeri Edindirme Kredisi

% 1,64

3-36 Ay Arası Vadelerde Kredi Tutarı Üzerinden %1,50+BSMV

37-84 Ay Arası Vadelerde Kredi Tutarı Üzerinden %1,75+BSMV

4. ARAÇ KREDİLERİ:

Vade

3-60 Ay

Masraf ve Komisyon Oranları

0 KM. Araç Kredisi

% 1,64 3-36 Ay Arası Vadelerde Kredi Tutarı Üzerinden %1,50+BSMV

37-60 Ay Arası Vadelerde Kredi Tutarı Üzerinden %1,75+BSMV

2. EL Araç Kredisi

% 1,64

FİLO Kredisi

% 1,64

VERİLEN FİYATLAR SADECE  “KOB”  SEGMENTİNDE  YER ALAN  MÜŞTERİ  GRUBUNA  KULLANDIRILACAKTIR.

PROTOKOL KAPSAMINDA BELİRTİLEN FAİZ ve KOMİSYON ORANLARI ile MAKTU TUTARLAR ENDİKATİF OLUP BANKANIN DUYURDUĞU FAİZ ve KOMİSYON ORANLARI İLE MAKTU TUTARLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ DURUMUNDA PROTOKOL EKİNDE BELİRTİLEN FAİZ VE KOMİSYON ORANLARI İLE MAKTU TUTARLARI DA DEĞİŞECEKTİR.

5. AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) KAYNAKLI DIŞ TİCARET KREDİSİ:

  Fiyat Türü Para Cinsi 1-90 Gün Arası 91-180 Gün Arası Masraf
                             Faiz
FAİZ ORANI (Yıllık) Sabit Fiyat EUR  4,10% 4,20% Kredi tutarı üzerinden peşin %0,3 (Binde 3)+BSMV

*Kaynak tutarı sınırlı olup kaynak tutarının tükenmesi halinde Banka kredi kullandırmayacaktır.

*FİYATLAR GÖSTERGE NİTELİĞİNDE OLUP EBRD’DEN İŞLEME İLİŞKİN NİHAİ UYGUNLUK ALINDIKTAN SONRA KULLANDIRIM FAİZ ORANI KESİNLEŞECEKTİR. 

6. DÜNYA BANKASI KOBİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ KREDİSİ*:

 

Dünya Bankası KOBİ Enerji Verimliliği Kredisi

Para Birimi

2-12

Ay

13-24

Ay

25-36

Ay

37-48 Ay

49-60

Ay

 

Masraf

TL

1,59

1,59

1,59

1,59

1,59

USD

0,63

0,63

0,63

0,66

0,66

Masrafsız

EUR

0,44

0,44

0,44

0,46

0,46

*Kaynak tutarı sınırlı olup kaynak tutarının tükenmesi halinde Banka kredi kullandırmayacaktır.

 7. İMALATÇININ YANINDAKİ GÜÇ MAKİNE ALIM KAMPANYASI*:

 

Dünya Bankası KOBİ Enerji Verimliliği Kredisi

Para Birimi

2-12

Ay

13-24

Ay

25-36

Ay

37-48 Ay

49-60

Ay

 

Masraf

TL

1,59

1,59

1,59

1,59

1,59

USD

0,63

0,63

0,63

0,66

0,66

Masrafsız

EUR

0,44

0,44

0,44

0,46

0,46

*Kaynak tutarı sınırlı olup kaynak tutarının tükenmesi halinde Banka kredi kullandırmayacaktır.

**AVRUPA İMAR KALKINMA BANKASI (EBRD) KAYNAKLI DIŞ TİCARET KREDİSİ, DÜNYA BANKASI KOBİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ KREDİSİ  “KOB” ve “TIC”  SEGMENTİNDE YER ALAN MÜŞTERİ GRUBUNA, İMALATÇININ YANINDAKİ GÜÇ MAKİNE ALIM KAMPANYASI SADECE “KOB” SEGMENTİNDE YER ALAN MÜŞTERİ GRUBUNA KULLANDIRILACAKTIR.

***PROTOKOL KAPSAMINDA BELİRTİLEN FAİZ ve KOMİSYON ORANLARI ile MAKTU TUTARLAR ENDİKATİF OLUP BANKANIN DUYURDUĞU FAİZ ve KOMİSYON ORANLARI İLE MAKTU TUTARLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ DURUMUNDA PROTOKOL EKİNDE BELİRTİLEN FAİZ VE KOMİSYON ORANLARI İLE MAKTU TUTARLARI DA DEĞİŞECEKTİR.

DİĞER AVANTAJLAR

1. TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYON ORANLARI

Mektup türü Komisyon Türü Komisyon Oranı
Kesin İş Taahhütleri Yıllık % 1,50 (Yüzde 1.50)
Geçici İş Taahhütleri Yıllık % 1,25 (Yüzde 1.25)
Diğer Konular, Avans ve Kesin Yıllık % 1,75 (Yüzde 1,75)

VERİLEN FİYATLAR  “KOB” ve “TİC”  SEGMENTİNDE   YER  ALAN  MÜŞTERİ  GRUBUNA  KULLANDIRILACAKTIR

2. MASRAF MUAFİYETLERİ

ÜRÜN ADI

ÇEK KARNESİ BEDELİ

İSTİHBARAT MASRAFI

ÇEK KARNESİ*

0,00 TL

0,00 TL

Söz konusu muafiyetten, protokol kapsamında Bankadan kredi kullanan tüm Borsa Üyeleri kredi vadesi boyunca sadece 1 (bir) defa yararlanabilecektir. Çek karnesi değerli kağıt bedelinin üye tarafından ödeneceği tabiidir.

3. HALDEN ANLAYAN PAKET*

ÜRÜN ADI

PAKET ÜCRETİ

NETTE MİNİ TARİFE*

0,00 TL

*Söz konusu muafiyetten, protokol kapsamında Bankadan kredi kullanan Borsa Üyeleri sadece bir (1) defa ve 3 dönemlik olarak faydalanabileceklerdir.

4.E-FATURA/E-DEFTER İNDİRİM ORANLARI:

Banka Borsa üyelerine özel olarak, E-Fatura ve E-Defter hizmetini, Bankanın cari fiyat tarifesinde yer alan ücretler üzerinden % 25 (yüzde yirmi beş) indirimli olarak uygulayacaktır.

**VERİLEN FİYATLAR SADECE  “KOB”  SEGMENTİNDE   YER  ALAN  MÜŞTERİ  GRUBUNA  KULLANDIRILACAKTIR. 

***PROTOKOL KAPSAMINDA BELİRTİLEN FAİZ ve KOMİSYON ORANLARI ile MAKTU TUTARLAR ENDİKATİF OLUP BANKANIN DUYURDUĞU FAİZ ve KOMİSYON ORANLARI İLE MAKTU TUTARLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ DURUMUNDA PROTOKOL EKİNDE BELİRTİLEN FAİZ VE KOMİSYON ORANLARI İLE MAKTU TUTARLARI DA DEĞİŞECEKTİR.

Haberi Paylas