ÜYE MEMNUNiYET ANKETi

Üye Memnuniyet Anketi
Değerli Üyemiz; Odamızın vermiş olduğu hizmetlerde ne düzeyde faydalandığınızı ve memnuniyet düzeyini ölçmek için bu anket düzenlenmiştir. Ankete vereceğiniz samimi cevaplar, sizlerin beklentilerini karşılamaya yönelik düzenlemeleri yapmamıza olanak verecektir.
Kuruluşunuzun Statüsü
Kuruluşunuzun Faaliyet Türü
İşletmenin Ölçeği (Çalışan Personel Sayısı)
İşletmenin Ölçeği (Ciro)
Odaya Kaç Yıldır ÜYesiniz
S1- Hizmet Aldığınız birime ilişkin görüşlerinizi (5: Çok İyi, 4: İyi, 3: Beklenen, 2: İyileştirilmeli, 1: Memnun Değilim biçiminde) puanlayarak belirtiniz
Kanun Yönetmelik ve Standartların Uygulanışı
İşlemler Süresi
Bilgi Yeterliliği
Kaynak Yeterliliği
Talebin Karşılanma Düzeyi
Eğitim, Toplantı ve Organizasyonların Yeterliliği
Ödeme Sistemimizin (Aidat, belge ve işlem ücreti vb.) Yeterliliği
Haberleşme ve İletişim Yöntemlerinden Memnuniyet Düzeyiniz
Araştırma, Proje ve Yayın Faaliyetlerimizden Memnuniyet Düzeyiniz
Ticaret Sicil ve Oda Sicil gibi Üyelerimizin Sürekli Başvurduğu Birimlerde Hizmet Aldığınız Personelden Memnuniyet Düzeyiniz
S2- Odamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaktan ulaştığını işaretleyiniz
S3- Odamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaktan ulaşmasını tercih edersiniz, işaretleyiniz
S4- Odamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı Programlarına katıldıysanız memnuniyet düzeyini işaretleyiniz
S5- İşletmenizin aşağıdaki hangi konularda eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz, işaretleyiniz
Diğer
S6
Odanız Sizi Ne Düzeyde Temsil Ediyor?
Üst Yönetime Ulaşabiliyor musunuz?
Üyesi Olduğunuz Meslek Komitesinin Çalışmalarından Bilgi Sahibi misiniz?
Odamızın Hizmet Binasındaki "Yönlendirmeler" Yeterli midir?
Odamızın Hizmet Binasının Genel Temizliği Hakkındaki Görüşünüz?
Odamızın Hizmet Binasının Çalışma Ortamının Fiziksel Yapısı (havalandırma, düzen vb.) Hakkındaki Görüşünüz?
İkramlarımız Hakkındaki Görüşünüz?
Oda ile İletişiminiz Hakkındaki Görüşünüz?
Organizasyonlarımız ile ilgili Görüşünüz?
Bu Anketi Yararlı Buldunuz mu?
Önerileriniz