FAYDALI LİNKLER

İLK ULAŞILACAKLAR

TC Balıkesir Valiliği:  www.balikesir.gov.tr                                 

TC Balıkesir Belediyesi:  www.balikesir.bel.tr

TC Balıkesir Üniversitesi: www.balikesir.edu.tr                  

E-Devlet:  www.e-devlet.com

Devletin Kısa Yolu:  www.türkiye.gov.tr                              

SGK E- Bildirge:  www.ebildirge.ssk.gov.tr

E Vergi Dairesi:  www.gib.gov.tr                                          

Vergi Numarası Sorgu:  www.vkn.tsrsb.org.tr

Şirket Sorgulama:  www.sanayi.gov.tr                                       

TC Resmi Gazete:  www.rega.basbakanlik.gov.tr

Ticaret Sicil Gazetesi:  www.ticaretsicil.gov.tr                         

Rekabet Kurumu:  www.rekabet.gov.tr

AB Genel Sekreterliği:  www.abgs.gov.tr                        

Türk Patent Enstitüsü:  www.turkpatent.gov.tr

ICC Milletlerarası Tic.Odası:  www.icc.tobb.org.tr                

KOBİ Bilgi Sistemi:  www.kobi.org.tr

TOBB Atık Borsası:  www.atikborsasi.tobb.org.tr

 

BALIKESİR ODA VE BORSALARI

Ayvalık TicaretOdası:  www.ayvalikto.org.tr

Balıkesir Ticaret Odası:  www.bato.org.tr

Bandırma Ticaret Odası:  www.bandirmato.org          

Burhaniye Ticaret Odası:  www.burhaniyeto.tobb.org.tr

Edremit Ticaret Odası:  www.edremit-to.org.tr          

Erdek Ticaret Odası:  www.erdekto.tobb.org.tr

Gönen Tic.Odası:  www.gonento.tobb.org.tr                       

Susurluk Ticaret Odası:  www.susurlukto.org.tr

Balıkesir Tic.Borsası:  www.balikesirtb.tobb.org.tr         

Bandırma Tic.Borsası:  www.bantb.org.tr

Edremit Tic.Borsası:  www.edremittb.tobb.org.tr                

Gönen Tic.Borsası:  www.gonentb.tobb.org.tr

Susurluk Tic.Borsası:  www.susurluktb.tobb.org.tr

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

Cumhurbaşkanlığı www.cankaya.gov.tr

 

TBMM

TBMM www.tbmm.gov.tr

 

BAŞBAKANLIK

Başbakanlık www.basbakanlik.gov.tr

 

BAKANLIKLAR VE BAĞLI BİRİMLER

Adalet Bakanlığı www.adalet.gov.tr

Avrupa Birliği Bakanlığı www.abgs.gov.tr

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı www.aile.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı www.meb.gov.tr 

Çal. ve Sos. Güv. Bak.lığı www.csgb.gov.tr

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı www.csb.gov.tr

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı www.gumruk.gov.tr

Ekonomi Bakanlığı www.ekonomi.gov.tr

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı www.enerji.gov.tr

Gençlik ve Spor Bakanlığı www.gsb.gov.tr

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı www.tarim.gov.tr

Dışişleri Bakanlığı www.mfa.gov.tr 

İçişleri Bakanlığı www.icisleri.gov.tr

Kalkınma Bakanlığı www.dpt.gov.tr

Kültür ve Turizm Bakanlığı www.kultur.gov.tr

Maliye Bakanlığı www.maliye.gov.tr

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı www.sanayi.gov.tr

Milli Savunma Bakanlığı www.msb.gov.tr

Orman ve Su işleri Bakanlığı www.ormansu.gov.tr

Sağlık Bakanlığı www.saglik.gov.tr

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı www.ubak.gov.tr

 

ÖNEMLİ KURUM VE KURULUŞLAR

İktisadi Kalkınma Vakfi www.ikv.org.tr

İş ve İşçi Bulma Kurumu www.iskur.gov.tr

KALDER – Kalite derneği www.kalder.org

KOSGEB www.kosgeb.gov.tr

Rekabet Kurumu www.rekabet.gov.tr

Savunma Sanayi Müsteşarlığı www.ssm.gov.tr

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü www.dtm.gov.tr

TÜRMOB www.turmob.org.tr

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) www.spk.gov.tr

TAYSAD www.taysad.org.tr

Telerehber www.telerehber.com

Ticaret Rehberi www.ticaretrehberi.com

TOBB-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği www.tobb.org.tr

Turkexport www.turkishexporter.net

Türk Dış Ticaret Vakfı(TDV) www.tdv.org.tr

İhracat Bilgi Paltformu www.ibp.gov.tr

Türk İş rehberi www.telerehber.com

Türk Patent Enstitüsü(TPE) www.turkpatent.gov.tr

TÜSİAD www.tusiad.org

TSE Türk Standartları Enstitüsü www.tse.org.tr

TBB www.tbb.org.tr

Türkiye Barolar Birliği www.barobirlik.org.tr

TBMM www.tbmm.gov.tr

TCMB www.tcmb.gov.tr

TMMOB www.tmmob.org.tr

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı www.ttgv.org.tr

THY www.thy.com.tr

Sabiha Gökçen Havaalanı www.sgairport.com

 

BAZI YURTDIŞI KURUMLAR

Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği(ASCAME) www.ascame.org

Asya Kalkınma Bankası www.adb.org

Avrupa Birliği www.europa.eu

Avrupa Güvenlik ve işbirliği Örgütü www.osce.org

Avrupa Yatırım Bankası www.eib.org

Malaysian Int. Cham. of Com. & Ind. www.micci.com

Can. Council for Inter. Bus. www.canadacouncil.ca

Caspian Sea Ventures Cor. www.csvc.net

Chigago Board of Trade (CBOT) www.cbot.com

Chigago Mercantile Exchange www.cmegroup.com

Dünya Bankası www.worldbank.org

Türkiye Milletler Arası Ticaret Odası www.icc.tobb.org.tr

London Internatıonal Financial www.liffe.com

Los Angelas Chamber Of Commerce www.lachamber.com

Birleşmiş Milletler www.un.org

Milletlerarası Ticaret Odası(ICC) www.iccwbo.org

Dünya Ticaret Örgütü www.wto.org 

New York Mercantile Exchange www.nymex.com

Uluslararası Para Fonu(IMF) www.imf.org

Hollanda İthalatı Geliştirme Merkezi(CBI) www.cbi.eu

Alman Dış Ticaret Fedaral Ofisi(BFAI) www.gtai.de

Uluslararası Fuarlar www.fuartakip.com

 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi www.balosb.org.tr

Balıkesir II. Organize Sanayi Bölgesi www.b2osb.org.tr

Bandırma Organize Sanayi Bölgesi www.bandirmaosb.org