Menü

Kapat

History

Balıkesir Ticaret Odası’nın temelleri 1880 li yılların başına dayanmakta ve günümüzdeki mevcut Odalar içerisinde Kuruluş tarihi itibarı ile ilk 5 içerisinde yer almaktadır.

1880 Yılından itibaren Balıkesir tüccarının bir araya gelerek bir birliktelik arayışları ve sürdürdükleri çalışmalar; 1889 yılında Padişahın fermanı ile tam resmilik kazanmış ve Balıkesir Ticaret Odası resmen kurulmuştur.

1889 Yılındaki resmi kuruluşta bir araya gelen 54 Tüccar Oda Başkanlığına Keşkekzade Hacı Nuri Bey’i getirerek; yeni yüzyıla daha örgütlü girebilmenin planlarını yapmışlardır.

Yüzyıl içersinde çeşitli savaş halleri ve zaruretlerden dolayı Oda çalışmaları kısa aralıklarla sekteye uğramışsa da çalışmalarına günümüze değin Balıkesir ekonomisine katkı sağlamak amacıyla devam etmiştir.

1889 Yılında Keşkekzade Hacı Nuri Bey’le Başlayan Oda Başkanlığına; sırası ile, Kırımlı Mustafa Efendi, İzzetli Sacit Bey, Barutçu Süleyman Efendi, Beypazarlı Hafız Mehmet Efendi, Bozokoğlu Mehmet Efendi, Hacı Emin Oğlu Ahmet Münir Efendi (Güvensan) , Keçecizade Hafız Mehmet Emin Efendi, İsmail Hakkı Varnalı, Kayyumzade İbrahim Sami Bey, Şeref Eğinlioğlu, Sırrı Yırcalı, Emin Güvensan, Ahmet Cumalı, Mehmet Şahin, İsmail İlşekerci, Ziyaettin Tan, A.Edip Uğur, Nihat Kozdağ, İlyas Yılmaz, Mahmut Yavuz, Fahri Ermişler seçilmiş ve 02.04.2018 tarihinde yapılan seçimlerle Oda Başkanlığına seçilen Rahmi Kula bu görevini devam ettirmektedirler.

Odamız 20. Yüzyıl da çeşitli görevler üstlenmiş, yokluk dönemlerinde çeşitli zaruri ihtiyaç maddelerinin dağıtımını, ihtilal dönemlerinde asker ile sivil arasındaki ilişkinin sağlıklı işleyişi için çalışmıştır.

Sosyal hayata da önem veren Odamız Yıllar boyunca burs vermiş, fakir halka gıda yardımında bulunmuş ve Balıkesir Ticaret Odası Lisesinin inşaatını tamamlayarak Milli Eğitimin hizmetine sunmuştur.