Menü

Kapat

Our Goals

  • Üyelerimize etkin, hızlı ve kaliteli hizmet vermek,
  • Üreteceğimiz eserler ve çalışmalar ile Üyelerimize ve toplumsal yaşamımıza katkıda bulunmak; bu eserlerle yerel yönetimlere ve ülke yöneticilerine ışık tutmak,
  • Balıkesir`in ve Türkiye`nin kalkınmasına ve dışa açılmasına yardımcı olmak,
  • Ülke çıkarlarını Üye çıkarlarının önünde tutmak,
  • Oda üyeliğini cazip kılmak, saygınlığını korumak; Oda-Üye bütünleşmesini sağlamak ve tarafsız hizmet vermek,
  • Odayı, Üyeler nezdinde iş dünyası hakkında danışman bir kurum haline getirmek,
  • Daha iyi hizmet ve gelişim için personelimizi ve Üyelerimizi mesleki konularda eğitmek,
  • Yatay ve dikey iletişimin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.