Menü

Kapat

Insurance

Gerçek ve Tüzel Kişi Sigorta Acentelerinin Uygunluk Başvurusunda İzlemesi Gereken Yöntemler içintıklayınız

Sigortacılık İçin İstenen Belgeler

Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri için İstenen Belgeler içintıklayınız

Gerçek Kişi Sigorta Acenteleri için İstenen Belgeler içintıklayınız

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı için İstenen Belgeler içintıklayınız

Şube Müdürü ve Teknik Personeli için İstenen Belgeler içintıklayınız

Şubeler için İstenen Belgeler içintıklayınız

Sigorta Acenteleri Genel Müdür Ve Genel Müdür Yrd Bilgi Formu Ek-5 (Form A) içintıklayınız

Sigorta Acenteleri Şube Müdürü Ve Teknik Personel Bilgi Formu Ek-6 (Form B) içintıklayınız

Sigorta Acenteleri Gerçek Kişi İçin Mal Varlığı Beyanı Ek-7 içintıklayınız

Sigorta Eksperleri İçin İstenen Belgeler

Sigorta Eksperleri Levha Kaydı İçin İstenen Belgeler içintıklayınız

Sigorta Eksperleri Taahhütname Ek-2 içintıklayınız

Sigorta Eksperleri Bilgi Formu Ek-3 içintıklayınız

Dilekçeler

Asgari Fiziki Şartlar Tetkik Dilekçesi içintıklayınız

Sigorta Acenteleri Levha Kaydı Başvuru Dilekçesi içintıklayınız

Sigorta Eksperleri Levha Kaydı Başvuru Dilekçesi içintıklayınız

Sigorta Acenteleri Teknik Personel İşten Ayrılma Dilekçesi içintıklayınız

Sigorta Acentesi Çalışanları Öğrenim Düzeyi Ve Asgari Mesleki Deneyim Süreleri İle İlgili Yönetmelik

Tablo için tıklayınız